Partnerzy

INICJATOR PROJEKTU

Warsaw Institute to polski think tank zajmujący się geopolityką. Głównymi obszarami badawczymi tego ośrodka są stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo, energetyka, historia, kultura i wszelkie inne kwestie kluczowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Warsaw Institute wspiera Inicjatywę Trójmorza oraz stosunki transatlantyckie.

PARTNERZY

International Centre for Defense and Security (ICDS) jest wiodącym ośrodkiem analitycznym w Estonii. Jego główne obszary badawcze to polityka zagraniczna, bezpieczeństwo oraz obronność. Aspiruje on do miana głównego organu doradczego dla przedstawicieli środowisk obronnych zarówno w Estonii, jak i poza jej granicami.

Baltic Security Foundation to łotewska organizacja pozarządowa, która za główny cel stawia sobie zwiększanie świadomości na temat obronności i bezpieczeństwa regionu bałtyckiego wśród sojuszników i partnerów regionalnych. Ponadto, skupia się na analizie zagadnień bezpieczeństwa krajów nadbałtyckich oraz pełni funkcje doradcze dla ich sojuszników.

Eastern Europe Studies Centre (EESC) jest niezależnym i nieafiliowanym politycznie litewskim ośrodkiem badawczym. W swoich działaniach skupia się na promowaniu społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych w Europie Wschodniej poprzez badania przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w regionie.

Memel Institute jest ośrodkiem badawczym, która skupia się na usprawnianiu procesów decyzyjnych oraz dostarczaniu praktycznych rekomendacji w celu umacniania pozycji państwa litewskiego oraz zacieśniania więzi transatlantyckich. Eksperci instytutu publikują obiektywne analizy i opracowania prezentujące szerokie spektrum zagadnień z zakresu polityki.