BALTIC FUND

POPRZYJ BALTIC FUND!

Zachęcamy do wyrażenia swojego poparcia dla powstania Baltic Fund. Apel kierujemy przede wszystkim do polityków, ekspertów, naukowców, dziennikarzy, przedstawicieli NGO, ale również wszystkich innych zainteresowanych tą geopolityczną inicjatywą.

Popierasz powstanie Baltic Fund? Zapisz się na listę poparcia!

[WIĘCEJ INFORMACJI]

Koncepcja Baltic Fund przedstawiona władzom
Estonii, Litwy, Łotwy i Polski

[CZYTAJ DALEJ]

Deklaracja dot. powołania Funduszu Bałtyckiego

Podczas konferencji „NATO Eastern Flank Security. Baltic States and Poland” przedstawiciele pięciu think tanków podpisali dekrację dot. powołania Funduszu Bałtyckiego (Baltic Fund). Dokument ten ma na celu zwiększenie wysiłków organizacji eksperckich na rzecz promowania idei powołania nowej instytucji. W ramach zadeklarowanych działań sygnatariusze deklaracji przedłożą uprzednio wypracowaną koncepcję Baltic Fund rządom Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.
Deklaracja została podpisana w Warszawie, 28 listopada 2019 r.

[CZYTAJ DALEJ]

Idea

Proponujemy utworzenie nowej instytucji – Baltic Fund jako odpowiedź na obecną sytuację geopolityczną na północy Europy.

Cel

Celem Baltic Fund jest wzmocnienie współpracy Polski z państwami bałtyckimi, a w dalszej perspektywie z państwami nordyckimi.

Kto

I etap: Estonia, Litwa, Łotwa, Polska

II etap: Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja